Antidepressiva en voorlichting

01 november 2011 

Help voorlichting antidepressiva verbeteren!

De voorlichting over het gebruik van antidepressiva kan beter, stellen hetInstituut voor Verantwoord Medicijngebruik http://www.medicijngebruik.nl/
(IVM), de Depressie Vereniging http://www.depressie.org/ en de ADFstichting http://www.adfstichting.nl/ (Angst, Dwang, Fobie).

De organisaties krijgen jaarlijks honderden signalen van mensen die problemen ervaren met hun antidepressiva. Om in kaart te brengen hoe de voorlichting structureel verbeterd kan worden en het gebruik van antidepressiva veiliger en beter kan, roepen de organisaties de 1 miljoen antidepressivagebruikers in Nederland op hun ervaringen, tips en wensen (anoniem) te melden op het Meldpunt Medicijnen http://www.meldpuntmedicijnen.nl/melden-ervaring.html . Deze meldactie duurt de hele maand november.

Slechte voorlichting over antidepressiva kan tot gezondheidsproblemen leiden als gevolg van overdosering, te snel stoppen of het niet herkennen van bijwerkingen. Veel mensen stoppen bijvoorbeeld onnodig met antidepressiva omdat ze last krijgen van de bijwerkingen. Ze weten niet dat het twee tot vier weken duurt voordat ze werken, terwijl ze wel meteen last kunnen krijgen van meer angstklachten, duizeligheid, vermoeidheid, of hoofdpijn.
Ook signaleren het IVM, de Depressie Vereniging en de ADF stichting dat mensen antidepressiva krijgen voorgeschreven terwijl ze niet gewezen worden op andere effectieve therapieŽn. Anderen krijgen alleen psychotherapeutische behandeling terwijl antidepressiva een uitkomst kunnen bieden.

Positieve en negatieve ervaringen
Gebruikers van antidepressiva worden opgeroepen zowel positieve als negatieve ervaringen met de voorlichting over antidepressiva te delen. Het gaat nietalleen om voorlichting door degene die de medicijnen voorschrijft (huisarts of psychiater), maar ook over de voorlichting die de apotheek, verpleegkundige of psychotherapeut geeft. De initiatiefnemers van de meldactie willen bijvoorbeeld weten of artsen en apothekers gebruikers van antidepressiva informeren over de bijwerkingen, en wat ze moeten doen als ze bijwerkingen krijgen. En vertellen ze ook dat antidepressiva niet altijd en per persoon verschillend werken? Ervaringen over de manier waarop wordt voorgelicht zijn ook welkom, bijvoorbeeld of behandelaars vragen serieus beantwoorden.

Meldpunt Medicijnen
Via het Meldpunt Medicijnen http://www.meldpuntmedicijnen.nl/melden-ervaring.html van het IVM kunnen gebruikers hun ervaringen over de voorlichting over antidepressiva delen. Het IVM, de Depressie Vereniging en de ADF stichting willen aan de hand van de meldingen de knelpunten op het gebied van de voorlichting in kaart brengen.
Daarnaast willen ze aanbevelingen doen om de voorlichting te verbeteren. Voor gebruikers die starten of stoppen met antidepressiva heeft het IVM de mobiele app Start& Stop Antidepressiva ontwikkeld. Meer informatie over deze app staat op www.startenstop.nl http://www.startenstop.nl.