Oproep onderzoek rondom Hoogsensitiviteit žn en buiten de Geestelijke Gezondheidszorg*
Integrale Psychiatrie Rijnmond/ GGZ Bewust Anders

Platform Integrale Psychiatrie Rijnmond/GGZ Bewust Anders is een initiatief van
(ex-)cliŽnten en vrijwilligers vanuit het Basisberaad GGZ, onderdeel van Zorgbelang Zuid Holland. Vanuit deze groep is een werkgroep opgericht, die zich richt op het doen van onderzoek naar HSP (Hoog Sensitieve Personen).

Het gaat over Hoogsensitiviteit bij mensen zowel binnen als buiten de geestelijke gezondheidszorg. Het doel is te onderzoeken hoe mensen die hoogsensitief zijn omgaan met deze extra gevoeligheid:

- Hoe ervaren zij dit?
- In hoeverre hebben zij er last van?
- Welke voordelen ervaren zij, en zijn zij zich bewust van de kracht van hoogsensitiviteit?
- Twijfelen zij aan een door de behandelaar gestelde diagnose, vanwege de vermoede hoogsensitiviteit?

Voor onze werkgroep HSP zoeken wij kandidaten die van zichzelf vermoeden dan wel weten dat zij hoogsensitief zijn die willen meewerken aan dit onderzoek.
Dit onderzoek bestaat uit een interview dat u zal worden afgenomen waarin u een aantal onderzoeksvragen zullen worden gesteld. Uw gegevens worden strikt anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld, en uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek! De locatie waar wij de interviews afnemen is Rotterdam. Bent u moeilijk in de gelegenheid zijn om zelf te reizen? Dan kan er gezamenlijk met u worden overlegd voor een passende oplossing.
De uitkomsten van het onderzoek zullen – nogmaals- strikt anoniem worden gepresenteerd ten behoeve van activiteiten die de werkgroep wil ontplooien voor de empowerment van Hoogsensitieve personen. Wilt u meewerken aan dit onderzoek dan kunt u contact opnemen via de beheerder van deze website of mailen naar dit emailadres: onderzoekHSP-GGZ@LIVE.NL

*) Meewerken aan dit onderzoek is geheel op vrijwillige basis. Uw bijdrage hierin is echter zeer waardevol voor de verdere ontwikkelingen om meer aandacht te kunnen vestigen op HSP en wat het precies inhoudt.