Meld problemen rond acceptatie door verzekeraars en verhogen van premies

De Depressie Vereniging wil graag ervaringen horen/lezen van mensen met depressie of depressieve klachten die problemen ervaren met het afsluiten van verzekeringen. Het kan daarbij gaan om problemen met acceptatie door verzekeraars of het verhogen van de premie van verzekeraars ivm met psychische problematiek, behandeling door GGz of het gebruik van bepaalde medicatie.

Depressie Vereniging
Kaap Hoorndreef 56-C
3563 AV Utrecht
T 06 343 17 179
www.depressie.org

Email info@depressie.org