Depressie Vereniging


Digitale nieuwsbrief augustus 2011 - nr. 9

Nieuws van de Depressie Vereniging

Kathy Griffith komt 9 september 2011

HERHAALDE OPROEP. Graag horen wij of er nog belangstelling is voor onze Internationele uitwisseling met Kathy Griffith. Op 9 september 2011 komt Kathy naar Utrecht om voor de Depressie Vereniging een lezing te geven over haar werk in Australië. Daarna gaan we met haar in gesprek over de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Australie als het gaat om organisaties van mensen met depressie, lotgenotencontact en het bestrijden van het taboe rond depressie. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden. Leden van de Depressie Vereniging kunnen kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Lees meer......

Depressie Vereniging heeft ANBI status
De Depressie Vereniging heeft alweer een tijdje gelden de zogenaamde ANBI status gekregen.  De Belastingdienst heeft de Depressie Vereniging met ingang van medio 2011 de zogenaamde ANBI status verleend. In goed Nederlands betekent dit, dat de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling wordt aangemerkt. De belangrijkste voordelen van deze ANBI status voor de Depressie Vereniging en haar sponsoren zijn: er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan de Depressie Vereniging, donaties door sponsoren zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting en donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 
St. Janskruid FAQ

Depressie Vereniging publiceert een uniek overzicht van vragen en antwoorden over het Sint Janskruid. Naar aanleiding van een persbericht in mei 2011 over het Sint Janskruid als alternatief voor antidepressiva, zijn er veel vragen binnengekomen bij de Depressie Vereniging. Er is nu een goed overzicht samengesteld waar veel belangstelling voor is in Nederland. Mensen die het St. Janskruid willen gebruiken zijn op zoek naar goede informatie. Meer.....

Ander nieuws
Aandacht onderzoek complementair
ZonMw wil dat er meer wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar complementaire interventies in de gezondheidszorg.  Steeds meer mensen maken hier de afgelopen jaren gebruik van. Bij sommige patiëntgroepen zoals kinderen, psychiatrische en palliatieve patiënten gaat het zelfs om een toename van zestig procent. “Hoewel het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van complementaire zorginterventies voorzichtig begint te groeien, is het over de hele lijn nog volstrekt onvoldoende”. Meer......
Eigen bijdrage verlaagd naar 200 euro
In plaats van 275 euro betalen ggz-cliënten volgend jaar 200 euro eigen bijdrage voor ggz-behandelingen langer dan honderd minuten. Dat schrijft ministers Schippers aan de Tweede Kamer. Haar eerdere voornemen om de kortdurende behandelingen tot tweehonderd minuten uit het verzekerde pakket te halen, trekt zij terug. Meer informatie over bezuinigingen......
Nederland in de top drie - depressie
Nederland in top drie landen met de meeste mensen met een depressie(Nu.nl) - Een op de zeven mensen (15 procent) in landen met hoge inkomens krijgt waarschijnlijk een depressie. Frankrijk (21 procent), de Verenigde Staten (19,2 procent) en Nederland (17,9 procent) vormen de top drie. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek onder ruim 69.000 mensen in 18 landen, dat dinsdag in het vaktijdschrift BMC Medicine werd gepubliceerd. Meer......
Onderzoek zorggebruik suicidaliteit
Onderzoek naar zorggebruik van mensen met suïcidaliteit. Het tijdschrift British Journal of Psychiatry publiceerde de resultaten van een wereldwijd onderzoek naar het zorggebruik voor psychische problemen van mensen die denken aan suïcide. Meestal ontvangen zij geen hulp hiervoor. De onderzoekers maakten gebruik van de gegevens van 55.302 respondenten uit 21 landen die aan de “WHO World Mental Health Surveys” meedoen...meer...... 
Borrel en stress
Een borreltje om de stress weg te drinken is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Onderzoek toont nu voor het eerst de wisselwerking tussen alcohol en stress in ons lichaam. "Uit de ervaringen van mensen blijkt vaak dat alcohol de negatieve emotionele effecten van stress dempt, maar tot nu toe was dit moeilijk aan te tonen in het laboratorium.", vertelt onderzoeker Emma Childs van .....meer.......
 

mede mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid


©Depressie Vereniging, Kaap Hoorndreef 56-C, 3563 AV Utrecht.
www.depressie.org
email nieuwsbrief
communicatie@depressie.org
Wil je de nieuwsbrief NIET ontvangen? Stuur dan een email naar communicatie@depressie.org