Depressie Vereniging


Digitale nieuwsbrief maart 2011

Nieuws van de Depressie Vereniging


Samenwerking met NedKAD

De Depressie Vereniging gaat samenwerken met NedKAD.  Het Kenniscentrum Angst en Depressie wil bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen met angst- en stemmingsklachten, door de bestaande kennis en deskundigheid te behouden, vergroten en verspreiden. Meer informatie over het NedKAD vind je hier.....


Overzicht behandelingen depressie

Veel mensen met depressieve klachten of een depressie zijn op zoek naar goede en passende hulp.  De Depressie Vereniging heeft een overzicht gemaakt van instellingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGz) in Nederland.  Bij iedere instelling is er in het kort wat informatie over de instelling en het behandelaanbod op het gebied van depressie. In samenwerking met andere organisaties wil de Depressie Vereniging deze 'sociale kaart depressie' gaan uitbreiden en verfijnen. Lees meer..... (hulp - professioneel)


Depressie Vereniging en ECT

De Depressie Vereniging is op zoek naar mensen die ervaring hebben met ECT (Electroconvulsietherapie) Hier vind je een aantal artikelen over ECT (PSY). Eén van onze leden is een overzicht aan het maken van ervaringen met ECT. Dit o.a. ter informatie voor mensen die overwegen gebruik te maken van ECT. Verhalen/ervaringen worden anoniem verwerkt in het overzicht. Heb je belangstelling? Stuur dan een email naar info@depressie.org


Week van de Psychiatrie

De Depressie Vereniging neemt deel aan de landelijke werkgroep Week van de Psychiatrie. De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van maandag 28 maart tot en met 3 april 2011 de 37e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2011 is “waardevolle Zorg?!” en gaat over (geestelijke) gezondheidszorg die écht waardevol en belangrijk is. Lees meer.....Ander Nieuws....


In de put of een depressie?

Te veel mensen die een psychisch probleem hebben, krijgen een psychiatrische behandeling. In zijn oratie die hij dinsdag uitsprak aan Universitair Medisch Centrum/Rijksuniversiteit Groningen, pleitte professor Peter Verhaak voor een onderscheid tussen ernstige psychiatrische aandoeningen en levensproblemen die begeleiding vragen van de huisarts. Lees meer...
 


NVVP op 1 april 2011

Kennis Verplicht! De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), bestaat aankomend jaar 140 jaar. En dat vieren we ook graag met u! Op de laatste dag van ons driedaags Voorjaarscongres in Amsterdam, op vrijdag 1 april 2011, hebben we daarom een speciaal Publieksprogramma rondom het thema ‘Kennis Verplicht’ georganiseerd. De kosten voor deze dag bedragen slechts 10 euro.  Lees meer.....

 


Lichaam of geest?

Een depressie zit niet alleen tussen je oren, maar ook in je lijf.. Eén op de vijf Nederlanders is wel eens depressief. De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat depressiviteit in 2030 volksziekte nummer een is. Psychiatrisch Epidemioloog Brenda Penninx onderzoekt de relatie tussen lichamelijke klachten en depressie. Ze volgt daarvoor een groep van drieduizend patiënten en gezonde proefpersonen met depressieve klachten en angststoornissen. Lees meer op www.dejongeakademie.nl

 


Chronische depressie

Op de website Zorgvoorpsyche.nl is kennis over met name chronische en recidiverende psychische klachten gebundeld. Per stoornis, waaronder depressie, is informatie te vinden over lopend onderzoek en vormen van behandeling. Kijk op www.zorgvoorpsyche.nl

 

Ervaringsdeskundigheid

LIVE, Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de GGz is opgericht om de vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid te bevorderen en daarmee herstel voor cliënten toegankelijker te maken. Er is  een website gemaakt waar te lezen is hoe verschillende instellingen ervaringsdeskundigheid en herstel plaats en vorm geven.
http://www.live-ervaringsdeskundigheid.nl/

 

©2010 Depressie Vereniging, Kaap Hoorndreef 56-C, 3563 AV Utrecht. www.depressie.org email nieuwsbrief communicatie@depressie.org Wil je de nieuwsbrief NIET ontvangen? Stuur dan een email naar communicatie@depressie.org