Depressie Vereniging


Digitale nieuwsbrief juli 2012 - nr. 1
5

Nieuws van de Depressie Vereniging

Bestuursleden gezocht

Om onze nog jonge vereniging verder uit te bouwen hebben wij mensen nodig. Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het gaat daarbij om professionals en mensen die zelf ervaring hebben met depressie. U kunt zich aanmelden bij René Kragten via info@depressie.org

Zorgstandaard depressie en de DV

Al eerder hebben wij in onze digitale nieuwsbrief bericht over de zorgstandaard voor depressie, die er aankomt. In deze zorgstandaard staat aangegeven hoe de zorg voor mensen met depressie eruit moet zien. De Depressie Vereniging neemt het voortouw bij de verdere ontwikkeling van deze standaard. Annemiek Elling van het bestuur van de DV heeft hier veel werk voor verricht. Zie ook www.zorgstandaarddepressie.nl

René Kragten terug als directeur
René Kragten heeft samen met Geert Horringa de Depressie Vereniging opgericht. In de laatste ledenvergadering is hij teruggetreden als voorzitter van het bestuur van de Depressie Vereniging om vervolgens coordinator te worden van de DV. Eind 2011 is René ziek geworden en heeft een CVA gehad (herseninfarct). Gelukkig is hij per 1 juni 2012 weer in dienst van de Depressie Vereniging. Zijn functie is per deze datum directeur van de Depressie Vereniging. Meer....
Pakketscan Depressie CVZ
Het CVZ concludeert dat het verzekerde pakket voor depressie maar voor een deel toereikend is. De benodigde huisartsenzorg wordt wel volledig vergoed, en ook alle medicijnen voor depressie die in de huidige praktijk gebruikt worden, kunnen via de basisverzekering (volledig ) vergoed worden. Het pakket lijkt echter niet toereikend te zijn voor psychologische zorg en psychotherapie. René Kragten heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan deze pakketscan. De pakketscan is een goed leesbaar, kritisch en interessant document geworden. Meer....
Publieksversie richtlijn depressie

Van de richtlijn depressie uit 2005 is een ‘patiëntenversie’ geschreven, deze was weinig concreet zijn, niet optimaal overzichtelijk en toegankelijk zijn en omdat hij dateert uit 2005 is hij verouderd. René Kragten heeft samen met het CBO (www.cbo.nl) en het NEDKAD (www.nedkad.nl) een nieuwe publieksversie geschreven van de richtlijn depressie. In de richtlijn depressie staat zeer belangrijke informatie voor mensen die te maken hebben met depressie of depressieve klachten. De publieksversie zal binnenkort verschijnen op www.depressie.org

Nog meer nieuws...
1.000.000 mensen antidepressiva
http://www.nrc.nl/wp-content/uploads/2012/06/prozac-568x450.jpgHuisartsen zouden alleen nog antidepressiva moeten voorschrijven aan mensen met een zware depressie die ernstig lijden en niet meer kunnen functioneren. De patiënten moeten zelf bovendien liever medicijnen willen dan korte psychotherapie. René Kragten heeft meegewerkt aan dit artikel van Joke Mat van het NRC. Meer....
Het zwarte gat als film
Oproep Wij zijn bezig een documentaire te ontwikkelen over het onderwerp depressiviteit: "Zwart Gat". In deze documentaire willen wij laten zien hoe mensen die depressief zijn de wereld ervaren. Je kunt een depressie natuurlijk niet veralgemeniseren, dat realiseren wij ons, maar toch willen wij met deze documentaire iets meer begrip kweken voor de aandoening depressie; en daarmee ook voor de persoon die aan depressie lijdt. René Kragten heeft het boek "Het Zwarte Gat" geschreven en komt in deze documentaire aan het woord over zijn persoonlijke ervaringen met depressie. Meer.... 
40 veelgestelde vragen over AD

'Weer-zin', een theatervoorstelling over depressie bij jongeren

De Depressie Vereniging werkt samen met de corporatie VGZ (www.vgz.nl). René Kragten heeft een verzoek gedaan om financiering te krijgen voor het project 40 veelgestelde vragen over antidepressiva. Het gaat daarbij om ervaringskennis en professionele kennis over het gebruik en niet-gebruik van antidepressiva. Denk daarbij aan het voorkomen van bijwerkingen, afbouwen van de medicatie en overschakelen van de ene op de andere medicatie. Heb je vragen over antidepressiva? Neem dan alvast contact op met René Kragten via info@depressie.org

E health onder de loep

Er is een enorme stijging van de zgn. E health. De Depressie Vereniging wordt overspoeld met informatievragen van commerciële bedrijven die E health toepassingen ontwikkelen voor mensen met depressie. APP's bijvoorbeeld voor de Ipad of Android tablets/telefoons. René Kragten heeft een plan ingediend om deze zgn. E health kritisch te bekijken. Hebben we er wel wat aan? Wat is goede E health en wat is onzin? Kan iedereen overweg met die E health? Het onderzoeksproject zal drie jaar duren en start in begin van 2013. Wil je meewerken? Geef je dan alvast op via info@depressie.org

Sporten voorkomt burn-out en depressie
BAARN - Na een lange dag werken is een bezoekje aan de sportschool misschien wel het laatste waar je zin in hebt. Wetenschappers van de Tel Aviv University geven je een goede reden om dat toch te doen. Regelmatig bewegen zou je humeur op de werkvloer aanzienlijk verbeteren en zelfs een burn-out en depressie kunnen voorkomen. Meer.....


         


mede mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid


©Depressie Vereniging, Kaap Hoorndreef 56-C, 3563 AV Utrecht.
www.depressie.org
email nieuwsbrief info@depressie.org
Wil je de nieuwsbrief NIET ontvangen? Stuur dan een email naar info@depressie.org