links professioneel

 

opsommingsteken http://depressie.startpagina.nl/ Allerlei links (verwijzingen) op het gebied van depressie
opsommingsteken http://www.psychiatrienet.nl/links/1201_Depressieve_stoornissen
opsommingsteken Mentaal Vitaal Mentaal Vitaal is er voor iedereen die meer wil weten over mentale gezondheid en daar zelf mee aan de slag wil.
opsommingsteken www.trimbos.nl Trimbos instituut. Instituut voor GGz (geestelijke gezondheidszorg) met veel informatie over depressie
opsommingsteken www.nedkad.nl Kenniscentrum Angst en Depressie
opsommingsteken gegevens over het gebruik van antidepressiva in Nederland GIP databank
opsommingsteken informatie van de GGD http://www.ggdgezondheidsinfo.nl/dossiers.asp  (zoek op het woord depressie)
opsommingsteken Alle interventies op het gebied van (o.a.) depressie
http://www.loketgezondleven.nl/interventies/zoeken-in-i-database/
opsommingsteken Nederlands Huisartsen Genootschap http://nhg.artsennet.nl/
opsommingsteken http://www.spreekuurthuis.nl/themas/depressie/informatie/wat_is_een_depressie Volledig verhaal over depressie, symptomen, soorten depressies, behandeling, etc.
opsommingsteken IOCOB  Complementaire  behandelwijzen staan momenteel weer in de belangstelling. De stichting voor innovatief onderzoek en onderwijs van complementaire behandelwijzen (IOCOB) legt daarvoor een basis.
opsommingsteken 01-03-2007 PDF Patientenversie Multidisc. richtlijn Depressie (1.0)   Deze patientenversie is mede ontleend aan de Multidisciplinaire Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen clienten met een depressie (Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ, 2005)
opsommingsteken Ouderen bij de MDR Depressie (1.0)  
opsommingsteken 01-03-2007 PDF Landelijk Basisprogramma Depressie (1.0)  
opsommingsteken 01-03-2007 PDF Samenvatting Multidisc. richtlijn Depressie (1.0)   01-03-2007
opsommingsteken Centrum integrale psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie is in Nederland de eerste GGZ instelling die (naast het gebruikelijke reguliere aanbod) een Centrum Integrale Psychiatrie heeft opgericht.
opsommingsteken GGZ Richtlijn Depressie
Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, wordt meer en meer gewerkt volgens richtlijnen. In 2010 is er een update van de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie uitgekomen. Hier kunt u de herziening van de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie en een samenvattingskaart downloaden.
opsommingsteken Depressie Centrum Het Depressie Centrum van het Fonds Psychische Gezondheid
opsommingsteken Grip op je dip Informatie over depressieve klachten bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar
opsommingsteken Zwaarweer Informatie over depressie voor jongeren inclusief tips en test.
opsommingsteken Lievegoed zorg groep. Werkt in kleinschalige behandelsettings. ze hanteren de antroposofische kijk op gezondheid als gemeenschappelijke inspiratiebron. Heel de mens, als een unieke combinatie van lichaam, ziel en geest, staat bij hen centraal.
opsommingsteken www.kleurjeleven.nl, voor mensen vanaf achttien en voor mensen vanaf vijftig jaar. Gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.
opsommingsteken www.depri-en-dan.nl, voor jongeren die leven in twee culturen.
opsommingsteken www.internettherapie.nl, voor iedereen boven de achttien. Gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.
opsommingsteken www.zogeknogniet.nl, een website voor jongeren met psychische problemen.
opsommingsteken www.pratenonline.nl, voor jongeren tussen de twaalf en drieeŽntwintig.
opsommingsteken www.depressiezelftest.nl, voor iedereen boven de achttien.
opsommingsteken www.beatingtheblues.nl, online therapie gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.
opsommingsteken www.nationaledepressietes.nl, een telefonische zelftest.
opsommingsteken Allesondercontrole.nu (internetcursus voor jongeren)