TIPS & depressie

Wat kunt u zelf doen als u een depressie heeft?
Als u te maken heeft met een ernstige depressie kunt u het beste zo snel mogelijk professionele hulp zoeken. Misschien blijkt dat onderstaande tips teveel gevraagd zijn, als de depressie zijn dieptepunt heeft bereikt. Als u te maken heeft met een minder ernstige depressie, of u bent herstellend van een depressie, kunt u veel hebben aan de onderstaande tips. Kijk ook even bij zelfmanagement en depressie!


Tip 1 : Blijf in contact met anderen. Als je een depressie hebt, wil je je vaak terugtrekken, jezelf afzonderen Je hebt geen zin om naar buiten te gaan of anderen onder ogen te komen. Vaak zijn er schaamtegevoelens. Al het contact met anderen uit de weg gaan betekent (bijna altijd) een verslechtering van de situatie. Probeer in contact te blijven met anderen op een voor jou passende manier.

Tip 2: Het is belangrijk om te accepteren dat je 'ziek' bent als er sprake is van een ernstige depressie. Je kunt daardoor misschien beter accepteren dat je tijdens de depressieve periode minder plezier zal beleven aan activiteiten en mensen dan vroeger. Probeer te accepteren dat je minder energie hebt en minder spanningen aankunt. Zorg daarmee goed voor jezelf.

Tip 3 : Blijf lichamelijk actief op een passende manier. De vermoeidheid, het gebrek aan energie en de lusteloosheid veroorzaken soms een volkomen lichamelijke inactiviteit. Toch is juist beweging belangrijk in het doorbreken van het depressieve gevoel en gedrag. Probeer iets te doen aan beweging, al is het maar een rondje in huis lopen of gewoon boodschappen doen. Elke beweging telt.

Tip 4 : Stel belangrijke beslissingen uit tot later. Omdat je door een depressie zo in beslag genomen wordt, is het evenwicht zoek tijdens een depressieve periode. Moet je toch beslissingen nemen, bespreek deze dan een 'wijze' vriend(in) of met een vertrouwenspersoon.

Tip 5: Denk (als je hieraan toe bent) gericht na over mogelijke aanleidingen voor de depressie en over wat de depressie mogelijk in stand houdt. De eerste aanzet tot een depressie kan een eenmalige gebeurtenis zijn, zoals het verlies van een naaste of de confrontatie ernstige stress of met onoplosbare problemen. Soms is het nodig om samen met een vertrouwenspersoon te zoeken naar wat er mis kan zijn, te bespreken welke zaken invloed hebben op de depressie. Probeer niet voortdurend te piekeren over de oorzaak van de depressie. Dit is een bekende valkuil van mensen met een depressie.

Tip 6 : Vermijd vluchtgedrag. Het gebeurt regelmatig dat depressieve mensen wegvluchten in figuurlijke en letterlijke zin en zich terugtrekken. Daarbij kan soms horen dat je vlucht in drankmisbruik, druggebruik of voedselmisbruik. Drank, drugs en voedsel leveren slechts op korte termijn een gevoel van tevredenheid of ontspanning op en zullen op langere termijn de depressie versterken of verergeren.

Tip 7 : Verander zo weinig mogelijk aan het slaappatroon. Ga niet eerder naar bed, blijf niet langer liggen dan gewoonlijk. Gebruik slaapmiddelen strikt volgens het voorschrift en gebruik natuurlijke slaapmiddelen en ontspanningsoefeningen. Vraag hulp en advies als er sprake is van een slaapstoornis.

Tip 8 : Zoek afleiding. Niets doen in een sombere stemming roept vaak nog meer sombere gedachten op. Niets doen bevordert het continue blijven piekeren en denken, het in jezelf gekeerd zijn. Bekijk welke bezigheden ontspannend zijn (of waren), en besteed hier wat tijd aan, ondanks een gebrek aan zin/motivatie. Het plezier komt stapje voor stapje terug als je de draad van je leven weer begint op te pakken. 

Tip 9 : Zoek een klankbord. Als je in een depressieve stemming bent is het belangrijk je gevoelens te verwoorden tegenover iemand die goed kan luisteren, iemand die niet meteen met "goede raad" komt aandraven, iemand op wie je een beroep kunt doen in geval je stemming onder nul daalt. Praat over de dingen die het leven moeilijk maken, over zaken die je wellicht al langere tijd met je meesleept. Bespreek hoe je je leven zou willen hebben, en wat daarvoor in de weg staat, en hoe je daarmee worstelt. 

Tip 10 : Speel niet zelf voor apotheker. Vraag deskundig advies over medicatie. Besef dat herstel van een depressie doorgaans niet lukt met medicatie alleen : ook moet je zelf aan de slag en ontdekken wat belangrijk is in het herstel van de depressie.