Burnout of een depressie??

Veel van de symptomen van een burn-out en een depressie komen met elkaar overeen. Mensen met een burn-out zijn vaak somber en lusteloos, net als mensen met een depressie. Om deze klachten te onderscheiden is goede diagnostiek belangrijk.
* Iemand met burn-out wil wel, maar hij kan niet door gebrek aan energie. Iemand met een depressie zou wel kunnen, maar wil niet. Het leven is het niet meer waard.
* Iemand met een depressie komt moeilijk uit bed en wordt 's avonds actiever.
* Iemand met een burn-out is 's morgens actiever en is 's avonds uitgeteld.
Depressie:
* is stemmingsstoornis (in plaats van burnout: energiestoornis)
* komt op alle levensgebieden tegelijk voor (in plaats van burnout: dat gebied waar de vermoeiende menselijke interactie plaats vindt = meestal het werk. Iemand die burnout is kan wel blij worden van andere dingen in het leven - bij depressie strekt de negatieve stemming zich uit op alle levensterreinen)
* wordt bij ernstige mate gekenmerkt door suicidale gedachten (bij burnout niet)
* valt te verhelpen met antidepressiva (in veel gevallen; burnout valt nooit met pillen te herstellen - slaappillen om te slapen, maar het burnout gevoel keert onmiddellijk terug als het gewone leven weer begint, na de nacht)
* kan deels erfelijk zijn en niet geheel uit het verdere leven te bannen (tenzij helpende antidepressiva)
Kennis van bovenstaande is belangrijk als u met artsen gaat praten. Artsen denken - behalve in fysieke zaken - vaak in termen van een psychische of persoonlijkheidsstoornis, zoals beschreven in 'DSM IV' (of de wereld gezondheidsorganisatie: ICD 10). Burnout komt in DSM IV niet voor - wel 'depressie niet anders omschreven'. Denken dat iets aan de persoon ligt is foutief in het geval van burnout, zoals onder 'Omgeving of persoon?' op deze site wordt uitgelegd. Gelukkig bestaan wel de nodige (huis)artsen die in burnout geloven of het zelf hebben meegemaakt.

Verschillen tussen burn-out, overspannenheid en een depressie

In de psychiatrie maakt men wel onderscheid tussen burn-out, een overspannenheid en een depressie. Hieronder vind je een summier overzicht. Ga niet zelf lopen dokteren, je huisarts kan je verder helpen! Tot voor kort werd er zwaar getild aan het verschil tussen een burn-out en overspannenheid. We volgen hier de omschrijving van de website "Van burn-out naar burnin": overspannenheid is een situatie die ontstond 'als er teveel van je verwacht of geeist wordt in een korte periode (2 3 maanden). Bijvoorbeeld als er een collega ziek is of een project niet goed loopt en de deadline niet gehaald gaat worden.' Een herstelperiode van een paar weken is meestal voldoende om te herstellen en weer in balans te komen.

Een burn-out is veel heftiger dan een overspannenheid en heeft impact op je hele persoonlijkheid.

Een depressie tenslotte is een (psychiatrische) aandoening waarbij psychotherapie, activering en eventueel medicatie aan de orde is.

  Overspannen Burn-out Depressie
Oorzaak Opeenstapeling van stressgevende factoren of situaties Langdurige chronische overbelasting Onduidelijk
Symptoom Opgejaagdheid, sterk wisselende stemmingen Geestelijke en lichamelijke uitputting Somberheid, stemmingsschommelingen, moedeloosheid, gevoelens van waardeloosheid, onzekerheid, negatief zelfbeeld, terugtrekken uit de (sociale) wereld.
Probleem Onvermogen om probleemsituaties op te lossen De energiehuishouding is verstoord Onvermogen om ergens van te genieten. Gedachten aan de dood. Geen toekomst zien.
Werkgerelateerd Niet noodzakelijk Altijd Een depressie heeft met alle aspecten van je leven te maken, dus k je werk
Houding t.o.v. je werk Onveranderd Tegenzin, vaak cynisch Niet van toepassing
Behandeling Rust, je probleemoplossend vermogen vergroten Terugwinnen van de regie op je leven Psychotherapie en/of antidepressiva

(Tabel naar Donner-Quanjer, Van Gogh, Met burn-out aan het werk)