Er is teveel onderzoek naar depressie

PatiŽnten met depressie krijgen amper antwoord op belangrijke vragen die ze hebben over hun aandoening en hoe hiermee te leven. Door de overvloed aan informatie en onderzoek op het gebied van depressie, lijkt de informatiechaos rond depressie alleen maar groter te worden.

De Depressie Vereniging bestaat ruim ťťn jaar en constateert een grote behoefte aan informatie bij patiŽnten die te maken hebben met een depressie. Juist door de hoeveelheid onderzoek naar depressie en de chaos die is ontstaan rond informatie over depressie op het internet, zien patiŽnten door de bomen het bos niet meer. Er is een toenemende stortvloed aan vormen van e-health, apps, onderzoeksresultaten, nieuwe sites van commerciŽle aanbieders waardoor het lijkt alsof er steeds meer te kiezen valt. De informatie sluit echter niet aan op de behoefte van patiŽnten. Op belangrijke vragen over behandelingen, second opinion, specialistische en goede zorg op het gebied van depressie, zelfhulp en zelfmanagement is geen of een onvolledig antwoord te vinden.

De Depressie Vereniging voelt zich gesteund door Pim Cuijpers, hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij schrijft in zijn artikel "Depressie vanuit patiŽntperspectief" dat we ondanks de enorme wetenschappelijke vooruitgang we nog nauwelijks weten waar de depressieve patiŽnt zelf behoefte aan heeft. We weten niet hoe deze om moet gaan met de dagelijkse problemen die hij of zij ervaart.

Dit is ook de belangrijkste boodschap van het artikel van Barney, Griffiths en Banfield. Hoewel er effectieve therapieŽn voor depressie zijn, hebben depressieve patiŽnten veel twijfel of die behandelingen wel werken, zijn ze bang voor negatieve reacties uit de omgeving en weten niet hoe ze daar mee om moeten gaan. En ondanks het veelzijdige aanbod van behandelingen, weten veel patiŽnten niet waar ze deze kunnen krijgen. Er lijkt een tweedeling tussen de wereld van patiŽnten en professionals. Professionals zijn teveel geÔnteresseerd in de eigen behandelingsmogelijkheden of de eigen onderzoeksagenda. Ervaringskennis is de kennis van patiŽnten die na jarenlange ervaring leren om te gaan met hun depressie. Deze ervaringskennis wordt nog amper benut door professionals.

De Depressie Vereniging pleit voor onderzoek vanuit het perspectief van de patiŽnt. De kennis en de vragen/behoeften die patiŽnten zelf hebben, is een belangrijke basis om verder te komen met onderzoek waar patiŽnten zelf echt iets aan hebben. Daarnaast wil de Depressie Vereniging met haar website en nieuwsbrief een antwoord geven op vragen van patiŽnten op het gebied van depressie en de informatiechaos rond depressie doorbreken.

Bronnen:

Depressie vanuit patiŽntenperspectief NedKAD/Silhouet herfst 2011 Pim Cuijpers, hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Lees hier het artikel......Depressie en het patientenperspectief (Pim Cuijpers)

Barney et al. Explicit and implicit information needs of people with depression: a qualitative investigation of problems reported on an online depression support forum. BMC Psychiatry. 2011 May 18; 111:88.